Info

Základní informace

Jedním z cílů společnosti je snaha o co nejširší informovanost Vás, našich stávajících i potencionálních zákazníků a partnerů. Proto vydáváme různé informační materiály, ve kterých Vás informujeme o aktualitách a novinkách ze světa dopravy, logistiky, obchodu i naší společnosti.

Chcete, aby Vás kontaktoval náš pracovník? Chcete, abychom Vám zpracovali cenovou nabídku? Vyplňte náš kontaktní formulář a my se Vám v co nejkratší době ozveme zpět.

Rádi bychom Vám také nabídli různé informace tykající se pojistných, dodacích a platebních podmínek v přepravě. S tímto tématem se můžete blíže seznámit v sekci pojištění.

Mezi velmi důležité dokumenty patří také Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR).

Svaz spedice a logistiky ČR jako odborná zájmová organizace,vydal ve smyslu § 273 odst. 1 Obchodního zákoníku Všeobecné zasílatelské podmínky, které definují jak povinnosti a oprávnění zasílatele, povinnosti příkazce, tak i všeobecná ustanovení týkající se přepravy.

V tomto oddíle najdete ke stažení různé formuláře, které jsou potřeba pro úspěšnou spolupráci se společností Hemerka Petr.

Důležité dokumenty, které mají vliv na dění na dopravním trhu:

 • palivová doložka
 • jízda kamionů
 • mýto
 • pojištění během přepravy
 • úmluva CMR
 • všeobecné přepravní podmínky
 • prokázání dodání zboží v ES
 • outsourcing
 • etika

Palivový příplatek – zavedení palivového příplatku (BAF)

Vážení zákazníci

Vzhledem k tomu, že zdražování cen ropy a následně cen motorové nafty nepolevuje, jsme nuceni přistoupit k zavedení palivového příplatku tak, abychom tyto náklady alespoň částečně kompenzovali.

Základem kalkulace příplatku je týdenní průměrná cena motorové nafty v posledním celém týdnu předchozího měsíce publikovaná Českým statistickým úřadem www.czso.cz.

Příplatek je kalkulován dle níže uvedené tabulky a je platný vždy pro celý následující kalendářní měsíc.

Palivový příplatek je kalkulován z ceny dopravného, odděleně od ostatních poplatků a na faktuře je fakturován vždy v odděleném řádku.

Palivový příplatek / BAF/ pro měsíc září 2010 je 1,90%

cena nafty v CZK od cena nafty v CZK do palivový příplatek
29,90 Kč 29,99 Kč 1,00%
30,00 Kč 30,09 Kč 1,10%
30,10 Kč 30,19 Kč 1,20%
30,20 Kč 30,29 Kč 1,30%
30,30 Kč 30,39 Kč 1,40%
30,40 Kč 30,49 Kč 1,50%
30,50 Kč 30,59 Kč 1,70%
30,60 Kč 30,69 Kč 1,80%
30,70 Kč 30,79 Kč 1,90%
30,80 Kč 30,89 Kč 2,00%
30,90 Kč 30,99 Kč 2,10%
31,00 Kč 31,09 Kč 2,20%
31,10 Kč 31,19 Kč 2,30%
31,20 Kč 31,29 Kč 2,40%
31,30 Kč 31,39 Kč 2,60%
31,40 Kč 31,49 Kč 2,70%

Ačkoliv nejsme schopni vývoj cen paliv ovlivňovat, vynasnažíme se zkvalitňovat servis tak, aby Vaše zvýšené náklady byly kompenzovány vyšší přidanou hodnotou poskytovaných služeb. Věříme, že ze strany Vás zákazníků, nalezne toto opatření pochopení.

Děkujeme

Jízdy kamionů

Doby omezení jízd nákladních vozidel

Vážení zákazníci,

Od 1. července 2006 vejde v planost novela zákona schválená Parlamentem České republiky o zákazu jízdy kamionů každý pátek mezi pátou hodinou odpolední a devátou večer. Prakticky se tak stane 7. července 2006, což je první kalendářní pátek příslušného měsíce. Tato novela bude mít výrazný dopad i na logistické toky zboží výrobních firem vzhledem k velkému objemu expedovaného zboží v pátek odpoledne nebo večer s doručením v pondělí / úterý následujícího týdne. Z pohledu výrobce/exportér vs. DSV (speditér) je pro zajištění včasné dodávky zboží zákazníkovi nutné organizovat páteční nakládky zejména ve vzdálenějších oblastech ČR (cca. 200 a více km od terminálu DSV) v ranních a dopoledních hodinách, aby se kamiony stihly přesunout do 17 hod. k další nakládce nebo na terminál.

Záměrem zákonodárců a vlády bylo zastavení celé nákladní dopravy v zemi v době, kdy se většina lidí přesouvá na víkend z center měst na venkov. Nikdo ovšem nezohlednil dopady, které tato novela přinese speditérům, dopravcům a zejména jak se odrazí v plynulosti zásobování a do jaké míry zkomplikuje plynulost výrobních procesů. Nyní je na vzájemné spolupráci a přístupu výrobců a exportérů, aby společně při akceptování nových pravidel dokázali zajistit i nadále plynulý logistický řetězec.

Trvalá omezení

Kategorie vozidel: Nákladní a speciální automobily a zvláštní vozidla s největší povolenou hmotností převyšující 7,5 t a nákladní a speciální automobily a zvl. vozidla s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 t s připojeným přípojným vozidlem.
Území: Na dálnicích a silnicích 1. třídy
Období: V neděli a o státních svátcích od 13:00 do 22:00 hod.

Dočasná omezení

Kategorie vozidel: Nákladní a speciální automobily a zvláštní vozidla s největší povolenou hmotností převyšující 7,5 t a nákladní a speciální automobily a zvl. vozidla s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 t s připojeným přípojným vozidlem.
Území: Na dálnicích a silnicích 1. třídy
Období: V pátek mezi 1. červencem a 31. srpnem od 17:00 do 21:00 hod. V sobotu mezi 1. červencem a 31. srpnem od 07:00 do 13:00 hod. V neděli a o statních svátcích od 13:00 do 22:00 hod.

Zdroj: Zákon o silničním provozu (novapravidla.cz)
Česmad Bohemia
1.1.-30.6. 1.7.-31.8. 1.9.-31.12.
pátek 17:00-21:00
sobota 07:00-13:00
neděle a sv. 13:00-22:00 13:00-22:00 13:00-22:00

Potvrzení dodání zboží do jiného členského státu Evropského společenství

Prokázání dodání zboží do jiného členského státu Evropského společenství je definováno §64 odst.5 zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty:

„Dodání zboží do jiného členského státu lze prokázat písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu, nebo jinými důkazními prostředky.“

Firma Hemerka Petr při přepravě zboží vystupuje v pozici zmocněné třetí osoby. V případě nemožného předložení potvrzení o dodání pořizovateli, např. z důvodů jiných obchodních zvyklostí v zemi příjemce nebo uplatněného systému přepravy, potvrdíme (jako zmocněná třetí osoba) dodání zboží do jiného členského státu jeho pořizovateli (příjemci). Toto potvrzení je v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty dostačující důkazní prostředek o dodání zboží do jiného členského státu.

Potvrzení o dodání bude uvedeno na fakturách za poskytnutou přepravní službu.

Výše uvedený systém prokazování dodání zboží je v souladu i s právními předpisy a obchodními zvyklostmi v zemích Evropského společenství.

Mýto 2010

Jak jistě víte, tak od 1.1.2010, resp. 1.2.2010 došlo k obměnám v účtování mýtných sazeb v České republice. Ministerstvo dopravy zavedlo v podstatě dvě výrazné změny:

 1. Vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a do 12 tun, která do roku 2009 podléhala časovému zpoplatnění, jsou při jízdě po zpoplatněných dálnicích, rychlostních silnicích a vybraných silnicích I. třídy zpoplatněny výkonově (mýtné).
 2. Zavedla se časová diferenciace sazeb mýtného, přičemž průměrné sazby zůstaly nezměněny. Jde o to, že sazby mýtného v pátek mezi 15.00 až 21.00 jsou o 50 % vyšší. Porovnání vidíte níže.
Dálnice a rychlostní silnice – pátek od 15.00 hod. do 21.00 hod.
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída do Euro II Emisní třída Euro III a vyšší
Počet náprav
2 3 4+ 2 3 4+
2,87 5,55 8,10 2,12 4,35 6,30
Dálnice a rychlostní silnice – pro ostatní dobu v týdnu
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída do Euro II Emisní třída Euro III a vyšší
Počet náprav
2 3 4+ 2 3 4+
2,26 3,63 5,30 1,67 2,85 4,12
Silnice I.třídy – v pátek od 15.00 hod. do 21.00 hod.
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída do Euro II Emisní třída Euro III a vyšší
Počet náprav
2 3 4+ 2 3 4+
1,37 2,70 3,90 1,00 2,10 3,00
Silnice I.třídy – pro ostatní dobu v týdnu.
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída do Euro II Emisní třída Euro III a vyšší
Počet náprav
2 3 4+ 2 3 4+
1,08 1,77 2,55 0,79 1,37 1,96

Vězte, že naším cílem je poskytovat kvalitní a konkurenceschopné služby, v tomto případě se bohužel nevyhneme zvýšení distribučních sazeb, v nichž budou také rozpuštěny zvýšené náklady na páteční odpoledne.

Děkujeme za pochopení

Hemerka Petr – majitel

Užitečné informace

Rádi bychom Vám také nabídli různé informace tykající se dodacích a platebních podmínek v přepravě. S tímto tématem se můžete blíže seznámit v sekci pojištění.
Společnost se v oblasti vnitrostátní přepravy řídí Všeobecnými přepravními podmínkami, platnými zákony ČR a v oblasti mezinárodní přepravy Úmluvou CMR.

Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR) představuje jednotnou úpravu podmínek přepravní smlouvy v mezinárodní silniční nákladní dopravě, zejména pokud jde o přepravní doklady užívané při této dopravě a o odpovědnosti dopravce

Tendry a výběrová řízení

V případě, že Vaše společnost vypisuje výběrové řízení nebo tendr na dopravní nebo logistické služby, rádi Vám vypracujeme nabídku dle Vašich konkrétních požadavků nebo Vám nabídneme konzultaci a řešení přímo na míru. Kontaktujte prosím majitele firmy.

tel: +420 537 021 805
mob: +420 602 518 776
fax: +420 239 017 171
email: petr@doleva.cz

Pojištění

Samozřejmostí je plnohodnotné pojištění

Druhy pojištění vašeho zboží již zahrnuté v ceně přepravného:

 1. Pojištění odpovědnosti zasílatele
 2. Pojištění odpovědnosti mezinárodního a vnitro dopravce
 3. Majetkové (živelní) a odpovědnostní pojištění zboží ve skladovacích prostorách společnosti Hemerka Petr

Pojištění odpovědnosti zasílatele:

Jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s činností zasílatele, která je uvedena v obchodním rejstříku.
Z uzavřených zasílatelských smluv zasílateli vzniká odpovědnost zejména za následující případy:

 • pozdní obstarání přepravy
 • udělení nesprávných dispozic k obstarání přepravy
 • nedodržení sjednané ceny
 • opomenutí povinnosti upozornit příkazce na zjevnou nesprávnost jeho dispozic a vyžádání jejich doplnění
 • chybné rozhodnutí zasílatele
 • nesprávné nakládání se zbožím/zásilkou
 • zanedbání odborné péče při sjednávání přepravních podmínek
 • zanedbání povinnosti odvrácení hrozící škody a její minimalizaci
 • pozdní opatření při vzniku škody
 • pozdní oznámení vzniklé nebo hrozící škody
 • zanedbání péče v prodeji zásilky, pokud hrozí bezprostřední, podstatná ztráta
 • rizika z realizace zadržovacích, popř. zástavních práv zasílatele
 • škody vzniklé z nedostatečného, chybného vystavení dopravních dokladů, jejich doplnění, popř. zanedbání provedení nebo zajištění jejich včasné opravy

Podle Obchodního zákoníku odpovídá zasílatel za škodu na převzaté zásilce vzniklou při obstarávání přepravy, ledaže ji nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče.

Za škody způsobené při vlastní přepravě zásilky prováděné samotným zasílatelem nebo najatým dopravcem odpovídá za zboží stejně jako dopravce (VIZ. Níže – Pojištění odpovědnosti dopravce).

Pojištění odpovědnosti mezinárodního a vnitro dopravce:

Toto pojištění je nepovinné, avšak od všech námi najímaných dopravců vždy vyžadujeme (před provedením přepravy) zaslání kopie jejich Koncesní listiny na provozování autodopravy a kopie jejich pojistné smlouvy nebo pojistky na odpovědnost dopravce, kde kontrolujeme platnost této pojistky a výši pojistné částky.

Všeobecně platí, že dopravce odpovídá za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky anebo za její poškození, které vznikne od okamžiku převzetí zásilky k přepravě až do okamžiku jejího vydání, jakož i za překročení dodací lhůty.

Tento druh pojištění se nevztahuje na tyto všeobecné výluky z pojištění (většinou bez návaznost na odpovědnost dopravce), je-li ztráta zásilky nebo její poškození nebo překročení dodací lhůty zaviněno:

 • oprávněným, příkazem oprávněného, který nebyl vyvolán nedbalostí dopravce
 • okolnostmi, které dopravce nemůže odvrátit (např.stávka celníků, živelné škody, apod.)
 • vlastní vadou zásilky nebo přirozenou povahou zásilky (lomem, rzí, vnitřním zkažením, vysycháním, unikáním, normálním úbytkem nebo působením hmyzu a hlodavců
 • nevhodným nebo nedostatečným balením zásilky k přepravě
 • manipulací, naložením, uložením nebo vyložením zásilky odesílatelem, příjemcem a osobami jednajícími za odesílatele nebo příjemce
 • nedostatečným nebo vadným označením (značky a čísla) zásilky, když toto označení bylo v souladu s údaji v nákl.listu CMR
Limity plnění náhrady škod:
 1. U vnitrostátních silničních přeprav řídících se Obchodním zákoníkem ČR není náhrada škody z odpovědnosti dopravce nijak limitována.
 2. U mezinárodních silničních přeprav ( s nákl.listem CMR) řídících se Úmluvou CMR z r. 1978 je náhrada škody z odpovědnosti dopravce limitována pouze částkou 8,33 SDR (XDR) za 1 brutto kg zboží (tj.cca 280,-Kč/1 brutto kg)!!!!!!!!!

Takto limitováno je i případné plnění pojišťovny z tohoto pojištění.

Pro zajímavost níže uvádíme limity náhrady škody z odpovědnosti dopravce u ostatních druhů přeprav:

 • mezinárodní letecká přeprava: dle Montrealských protokolů z r.1975: 17,-SDR (XDR) za 1 brutto kg zboží (cca 560,-Kč/1 brutto kg)
 • mezinárodní železniční přeprava: dle jednotných právních předpisů CIM z r.1985: 17,-SDR (XDR) za 1 brutto kg zboží (cca 560,-Kč/1 brutto kg)
 • mezinárodní námořní přeprava: dle Hagsko-Visbyských pravidel z r. 1968: 2,-SDR (XDR)/1 brutto kg zboží (cca 70,-Kč/1 brutto kg) nebo 666,67 SDR (XDR) za jednotku (cca 22.000,-Kč/jednotku)dle Hamburských pravidel z r. 1978 (v platnosti v ČR): 2,50 SDR (XDR)/1 brutto kg zboží (cca 83,-Kč/1 brutto kg) nebo 835,-SDR (XDR) za jednotku (cca 27.500,-Kč/jednotku)

Majetkové (živelní) a odpovědnostní pojištění zboží ve skladovacích prostorách společnosti Hemerka Petr

Společnost má pro své sklady v ČR sjednáno majetkové (živelní) pojištění skladovaného a manipulovaného zboží proti následujícím rizikům: FLEXA (požár,výbuch, úder blesku, atd.), vichřice, voda z vodovodního potrubí a odcizení a zároveň je sjednáno i odpovědnostní pojištění za věci převzaté (tedy cizí zboží ve skladech).

Pojištění nezahrnuté v ceně přepravného:

Majetkové (CARGO) pojištění zásilek při přepravě (Dopravní pojištění)

Toto pojištění není zahrnuto v cenách dopravného firmy Hemerka Petr.
Je na klientovi, zda si tento druh pojištění sjedná na své zásilky sám u některé z pojišťoven nebo zda požádá svého obstaravatele přepravy (zasílatele nebo dopravce), aby mu toto pojištění na jeho jednotlivé zásilky sjednal a pojistné z tohoto pojištění je pak účtováno zvlášť (mimo dopravné).

Jak už název pojištění napovídá, jedná se o pojištění majetkové a ne odpovědnostní. Majitel zásilky si tuto zásilku může pojistit nebo nechat pojistit proti všem rizikům nebo jen na některá rizika minimálně na 100% hodnoty zásilky. Aby klientovy případná náhrada škody za zboží kryla i jeho případný očekávaný zisk je možné exportní zásilky pojistit až na 150% hodnoty zásilky a importní zásilky až na 120% hodnoty zásilky.

Toto pojištění proti se může některým klientům zdát nadbytečné a duplicitní k výše uvedeným odpovědnostním typům pojištění zasílatelů a dopravců, nicméně není tomu tak.

Toto pojištění kryje mnohem více rizik než ta předchozí odpovědnostní, např: škody z živelních nebezpečí, škody z krádeží a loupežných přepradení a i případy, kdy se zasílatel nebo dopravce mohou své odpovědnosti za škodu zprostit z důvodů, které stanoví právní předpis.

Navíc u všech mezinárodních přeprav je mezinárodními úmluvami odpovědnost dopravců nějakým způsobem limitována pouze určitou částkou na 1 brutto kg zboží a vyšší náhrada není pak po dopravci ani jeho pojišťovně vymahatelná (VIZ.-limity odpovědnosti dopravců u Pojištění odpovědnosti dopravce). Proto zejména u lehkých a drahých zásilek (překračujících tyto limity odpobědnosti dopravců) doporučujeme vždy sjednat majetkové pojištění zásilky, kde plnění pojišťovny není závislé na odpovědnostních limitech dopravců.

Navíc se u tohoto druhu pojištění dají připojistit i rizika stávek, válek a terorismu.

U tohoto pojištění již pouhá skutečnost, že došlo ke škodní události, má za následek náhradu škody pojištěnému ze strany pojišťovny a pojišťovna v 1.fázi šetření nezkoumá odpovědnost jednotlivých subjektů za vzniklou škodu, ale náhradu škody pojištěnému vyplatí a pak následně může vymáhat regresem náhradu škody po odpovědném subjektu.

Mezi nepojistitelné výluky u tohoto druhu pojištění patří škody:

 • které měla zásilka již v době, kdy pojištění začíná (před započetím pojištěného úseku přepravy)
 • způsobené nedostatkem obalu
 • vzniklé zdržením na cestě nebo nedodržením sjednané nebo obvyklé dodací lhůty, platební nespůsobilostí nebo nepříznivou situací provozovatele dopravního prostředku
 • vědomou nedbalostí pojistníka, pojištěného nebo jejich zástupců
 • nevhodným nebo vadným uložením zásilky, např.vedle lehce zápalných, výbušných, jedovatých nebo páchnoucích látek
 • Některé pojišťovny navíc nepojišťují některé druhy zboží (např.zlato a jiné drahé kovy, drahokamy, platební karty, bankovky, šeky a další ceniny apod.).

U námořních zásilek důrazně doporučejeme tento druh pojištění sjednat na každou zásilku, protože jen toto pojištění kryje nároky rejdaře při vyhlášení tzv. Společné havárie (General Averrage), kdy majitelé zachráněných zásilek musí přispět určitou rozpočítanou částkou (dle hodnoty jednotlivých zásilek) na zásilky nezachráněné i na škody na lodi pro rejdaře nebo např. na náklady s uchýlením se lodi do přístavu nouze apod., jinak jim zachráněná (nepoškozená) zásilka není rejdařem vydána.

Úmluva CMR

Přečtěte si úmluvu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) ve formátu Adobe PDF.
V případě, že nemáte nainstalován prohlížeč formátu PDF, stáhněte si z oficiálních stránek společnosti Adobe Reader zdarma, případně si prohlédněte dokument online přímo pomocí Google Dokumentů.

Dodatek k cenové nabídce – všeobecné podmínky

 • Pracujeme na základě Všeobecných zasilatelských podmínek Svazu spedice a logistiky (SSL) České republiky – nejnovější vydání, ručení dopravce podle CMR/CIM/SMGS nebo ostatních konosamentních podmínek podle druhu dopravy.
 • Termíny jsou závazné jen na základě jednoznačného potvrzení a při normálním a předvídatelném průběhu přepravy.
 • Veškeré přepravy zabezpečuje naše společnost ve spolupráci se smluvními dopravními firmami.
 • Organizace a průběh přeprav je výhradně v naší zodpovědnosti.
 • Směnný kurz je založen na aktuální kurzovní situaci.

Pojištění zásilky během přepravy

Odpovědnost dopravce za přepravované zboží při mezidnárodní silniční přepravě je (dle úmluvy CRM) limitována max. do výše 8,33 SDR(XDR) = cca 260 Kč za 1 brutto kg zničené/poškozené/chybějící části zboží.
Jestliže hodnota vašeho zboží vzhledem k jeho váze tento limit překračuje, doporučujeme Vám sjednání majetkového připojištění (CARGO pojištění), které Vám naše společnost může zprostředkovat.

Pojištění zásilky během přepravy lze sjednat proti všem nebezpečím a rizikům včetně zásahu vyšší moci, stávek atd. a nebo s omezeným krytím dle teritoria, způsobu dopravy a charakteru zboží. Pojištění se sjednává na plnou hodnotu zboží na základě zahraniční obchodní faktury.

Etika

Společnost Hemerka Petr deklarovala základní etické principy a hodnoty, kterými charakterizuje svůj postoj ke svému širokému okolí.

 • Společnost
  • chce se neustále rozrůstat
  • chce svými činy ukazovat své dobré způsoby a zároveň se udržovat v bezpečné vzdálenosti od krajních mezí zákona
  • chce ukazovat společenskou odpovědnost a brát v úvahu prostředí, bezpečnost a zdraví
 • Konkurence
  • uznává a podporuje volnou soutěž
  • respektuje konkurenci a nepoškozuje ji svými výroky a jednáním
 • Partneři
  • buduje s partnery dlouhodobé, korektní a loajální vztahy
  • ctí sjednané podmínky
  • považuje své dopravce za své partnery
 • Zákazníci
  • neustále vyvíjí a inovuje technologie podle přání zákazníků
  • nezříká se odpovědnosti za chyby způsobené svým jednáním
 • Zaměstnanci
  • vytváří atraktivní podmínky založené na vnitřní soutěživosti a individualitě zaměstnanců
  • chce nabízet bohaté možnosti profesního růstu
  • chce pečovat o zdraví svých zaměstnanců vytvářením vhodných a bezpečných pracovních podmínek