Produkty

Základní informace

O nabídce k Vašim požadavkům na přepravu mraženého a chlazeného potravinářského zboží jsme ochotni okamžitě jednat, co se týče počtu nových vozidel přímo upravených na převoz dle Vašich specifikací zejména pro kombinovaný převoz v jedné rozvážce a jiné podmínky. Na základě dílčího jednání nabízíme řešení v oblasti rozvozu v ČR.

Využitím praktických zkušeností, jakož i vlastního know-how, dosahuje společnost Hemerka Petr mimořádně dobrých výsledků.
Nabízíme svým klientům služby vysokých kvalit a široké spektrum variantního řešení přepravy za optimální ceny. Strategií společnosti je systematické zvyšování efektivity přepravy a její naplňování se projevuje ve stálém růstu počtu spokojených klientů.
Vysoká kvalita služeb poskytovaných společností je zabezpečena individuálním přístupem k požadavkům každého zákazníka s maximálním důrazem na přímý kontakt a osobním jednaní.

Na našich webových stránkách naleznete odkaz na Formulář k předběžnému ohodnocení přepravy. Zasláním formuláře získáte rychlou představu o stavu a ceně Vaší přepravy zhodnocené našimi analytiky. O stavu přepravy budete vyrozuměni naším pracovníkem a návrhem s možnostmi řešení Vaší situace. Pro objednávku přepravy nás prosím kontaktujte pomocí Formuláře pro objednávku přepravy
Pro naše klienty nabízíme produkty, smlouvy a analýzy přeprav, možnost prověření obchodního partnera a jeho credit v obchodním styku.

Neustále rozšiřujeme rozsah poskytovaných služeb tak, abychom uspokojili potřeby a přání našich zákazníků.

Dopravní služby

Silnou stránkou naší společnosti jsou malovozové (part-loady) a celovozové přepravy.
Můžeme nabídnout kvalitní sběrnou službu zajišťovanou vlastními linkami do většiny měst naší země. Možnosti jsou:

malovozové (part-loady)
Přepravy těchto zásilek organizujeme pro Vás každý den. Na základě Vaší objednávky přistavíme vozidlo, které nejlépe vyhovuje Vašim požadavkům na určené místo vykládky a zboží vyložíme podle Vašich dispozic v nejkratší možné době.

celovozové přepravy (fulload)
Přepravy celovozových zásilek provádíme denně v rámci naší republiky. Na základě Vaší objednávky přistavíme vozidlo nejlépe vyhovující Vašim požadavkům na Vámi určené místo nakládky a zboží vyložíme podle Vašich dispozic. U našich přeprav sledujeme především kvalitu provádění příslušných dopravních operací, což poskytuje záruku bezproblémové realizace přepravy pro naše zákazníky.

Díky spolupráci s kvalitními dodavateli Vám zaručíme bezproblémový průběh přepravy, přijatelné ceny a maximální kvalitu.

Firma se zaměřuje zejména na přepravu potravin

Dopravní technika

 

Přepravní relace

Náš vozový park je od roku 1992 v převážné většině zn. Mercedes-Benz, splňující nejnovější kritéria pro provoz na pozemních komunikacích nejenom v EU a je obměňován po 4 – 6 letech provozu a stáří vozidel. Vozidla mají splněny podmínky pro přepravu podle zák. č. 166/1999 Sb. o přepravě potravin živočišného původu, jsou k dispozici základní hygienické potřeby, vybaveny registrem teplot zn. Comet + elektronický záznamník tzv. „černá skříňka“, která ukládá naměřené hodnoty po dobu přepravy s okamžitou kontrolou v podobě tisku historie, kde tuto činnost ukládá do paměti přístroje po dobu cca ½ roku provozu a je možno ji zálohovat na disk PC s následnou archivací.

Naše firma realizuje přepravy téměř do všech evropských států. Hlavní směry jsou patrné z grafu vykládek.

Graf hlavních směrů přepravy do evropských států

Dopravní služby

Nabízíme transport od kusových zásilek přes přepravu paletových nákladů až po přepravu kombinovaných zásilek v jednom závozu. Specializujeme se na přepravu potravin.

Disponujeme dopravním parkem ekologických vozidel různých tonáží: dodávkami, lehkými nákladními vozidly, kamiony, a speciály pro přepravu dvoupatrových nákladů.

Naše kamiony provádějí běžně přepravy po ČR a do Evropy, kde s výhodou využíváme našich partnerů a kontaktů na zpětné vytížení vozidel.
Pojištění nákladů je součástí všech kontraktů a je kryto do výše 3 mil. Kč.

Všichni naši řidiči jsou vybaveni mobilními telefony pro komunikaci s dispečery a se zákazníky. Kamiony jsou vybaveny navigačním systémem GPS pro získávání přehledu o pohybu zásilek.

Naším cílem je kvalita a bezpečnost poskytovaných služeb a maximální spokojenost zákazníků.